Громадська організація «Українська асоціація юристів з питань нерухомості» є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань від комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та інших виконавчих органів.

Головною метою Організації є сприяння реалізації державної політики та розвитку нормотворчої діяльності у сфері нерухомого майна, правовий захист територіальної цілісності України, відповідних прав та інтересів держави.

Напрямком діяльності Організації є здійснення досліджень щодо форм проявів корупції під час оподаткування договорів Купівлі-продажу нерухомого майна в Україні. Вироблення на основі власного досвіду пропозицій, нормативних документів, актів, проектів для комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та інших виконавчих органів. Відпрацювання технічних процедур щодо оформлення договорів Купівлі-продажу нерухомого майна. Виявлення проблемних питань під час оподаткування договорів Купівлі-продажу нерухомого майна, та формування інструментарію їх вирішення на законодавчому рівні;

Наша організація є єдиною в Україні вузькопрофільною спілкою юристів у сфері нерухомості.

З 2018 року займаємо активну позицію в площині виявлення недоліків при оподаткуванні об’єктів нерухомості під час оформлення угод Купівлі-продажу.

Завантажити Статут громадської організації УАЮ